Mitä on AdBlue ja voiko dieselautolla ajaa ilman sitä?

J. Rinta-Jouppi Oy

Mikä ihmeen AdBlue-liuos?

Dieselautoihin liittyvät pakokaasupäästöt ja näiden vaikutus ilmanlaatuongelmiin on ollut useasti keskiössä autoiluun liittyvissä keskusteluissa. On havaittu, että dieselautojen päästöjä, erityisesti typenoksidien osalta on mahdollista vähentää. Vastaus tähän on AdBlue-liuos.

AdBlue on uudempien SCR-teknologialla varustettujen dieselmoottoriajoneuvojen käyttämä lisäaine. SCR tarkoittaa alun perin Selective Catalytic Retuction ja on suomeksi ’valikoiva katalyyttinen pelkistys’. Koostumukseltaan AdBlue-aine on ureavesiliuosta, joka on ISO- ja DIN-standardeilla varustettu tuote.

AdBlue-neste on ollut raskaan liikenteen ajoneuvoissa käytössä jo jonkin aikaa, mutta käyttö on kasvanut myös henkilö- ja pakettiautoissa. Vuoden 2019 aikana voimaan tulleen, uuden pakokaasupäästöjen mittausjärjestelmän (RDE) jälkeen liuoksen käyttö keskisuurissa ja suurissa henkilöautoissa on kaksinkertaistunut yhä tiukempia päästörajoituksia tavoiteltaessa. Raskaassa kalustossa AdBlue-kulutus on 5 % käytetyn polttoaineen määrästä.

Mikä on SCR-järjestelmä?

Varsinainen SCR-järjestelmä on valikoitunut standardivaihtoehto johtavien autovalmistajien kesken. Järjestelmä asennetaan dieselmoottorien pakoputkistoon ja edellyttää AdBluen käyttöä. SCR-järjestelmällä varustetuissa ajoneuvoissa on erillinen aineelle varattu erikoissäiliö. Säiliön löytää etsimällä normaalin polttoainetankin korkin vierestä sinisen tankin korkki.

AdBlue-web-1AdBlue-liuosta lisätään sinisellä korkilla varustettuun säiliöön, joka sijaitsee polttoaineluukussa. (Kuva: J. Rinta-Jouppi)

Mihin AdBlue on kehitetty?

AdBluen avulla on tarkoitus täyttää EURO IV, EURO V ja EURO VI -päästönormien vaatimukset, ruiskuttamalla sitä pakokaasun sekaan ennen katalysaattoria, jotta itse katalysaattori voi neutraloida typenoksideja jälkikäsittelyvaiheessa. Käytännössä aine auttaa katalysaattoria muuttamaan typenoksidit typeksi ja vedeksi. Aineen avulla haitalliset päästöt vähenevät ja ympäristön ilmanlaatu paranee.

Voiko autolla ajaa, jos AdBlue loppuu?

AdBluen kulutus saattaa vaihdella auton ja ajotavan mukaan. Yleisesti ottaen kulutuksen kuitenkin katsotaan olevan noin 1–3 litraa / 1000 km. Usein SCR-varustettujen dieselautojen mittaristo osoittaa AdBlue-aineen riittävyyden, sekä jäljellä olevan ajomäärän tankissa olevalla, nykyisellä AdBlue-määrällä. Kaikissa dieselajoneuvoissa mittaristo ei kuitenkaan näytä ajoaikaa tai kilometrejä ja kuljettajan voi olla haastavaa tietää milloin lisätä ainetta tankkiin. Jos AdBlue loppuu, moottori ei käynnisty. Myös SCR-järjestelmä on uhkana vaurioitua, mikäli nesteen riittävyydestä ei pidetä huolta. Tästä syystä AdBluen määrä tankissa on ensiarvoisen tärkeää tarkistaa säännöllisin väliajoin.

Mitä ottaa huomioon AdBlueta tankatessa?

AdBluen kanssa touhutessa tulee olla varovainen, sillä varomaton käsittely voi johtaa siihen, että aine syövyttää auton maalinpintaa tai muita osia. Mikäli ainetta pääsee epähuomiossa ympäristöön, tulee se puhdistaa huolellisesti ja heti. Vaatteiden puhdistukseen kelpaa normaali pesu. Tankatessa tulee myös huomioida, että dieseliin ja AdBlue-liuokseen ei käytetä koskaan samaa täyttöaukkoa, eli molemmilla aineilla on aina oma säiliönsä. Tarkemmat ohjeet ja säiliöiden sijainnit antaa ajoneuvosi ohjekirja.

Missä ainetta säilytetään?

AdBluen koostumuksen on säilyttävä muuttumattomana. Aineeseen ei tule koskaan sekoittaa muita liuoksia. AdBlue tulee varastoida sisällä, alle 25 °C lämpötilassa. Mikäli liuos joutuu alle –11 °C lämpötilaan, se jäätyy. Tällöin aineen voi sulattaa siirtämällä kanisterin sisälle. Mikäli aine jäätyy ajoneuvon säiliössä ulkolämpötilojen vuoksi, aine pysyy toimintakunnossa ja on valmiina käyttöön heti, kun auto ehtii lämmetä (esimerkiksi käynnistymisen, tai kohonneiden ulkolämpötilojen johdosta).

Mistä voin ostaa AdBlueta?

AdBlue-liuosta saa hyvin varustelluilta huoltoasemilta. Joko suoraan mittarista tankkaamalla, tai kanisterina hyllystä. Myös J. Rinta-Joupin autohuoltopisteet Kuopiossa, Seinäjoella ja Helsingissä myyvät ainetta kanistereissa, saatavuuden puitteissa. Sinulla on myös aina mahdollista täytättää ajoneuvosi AdBlue-säiliö meille varatun autohuollon yhteydessä, erillistä maksua vastaan.

Kiinnostuitko? Varaa laadukas, asiantunteva ja osaava autohuolto dieselautollesi sekä AdBlue-säiliön täyttö jo tänään!

Suositellut artikkelit